Organigrama

La junta de l’AFA està formada durant aquest curs 2020-21 per :

Presidenta: Sonia Montañes.
Secretària: Elisabeth Tella.
Tresorera: Fidel González.

Vocals: Estela Alvira, Sara Fernández, Sara Mendoza, Lara Navarro, Vanessa Navarro, Isabel María del Río i Nacho Rodríguez.