Projecte educatiu

L’ESCOLA MARTA MATA és una escola que dins el seu projecte educatiu es caracteritza per:

 • Ser oberta i participativa.
 • Comunicativa.
 • Implementa metodologies flexibles i obertes.
 • Considera a l’infant capaç i curiós.
 • Promou el benestar global dels infants.
 • Proporciona situacions que ajuden a desenvolupar les capacitats i competències.
 • Fa protagonistes als infants del seu propi aprenentatge, respectant els seus ritmes.
 • Estructura espais adequats a les necessitats i motivacions dels infants.
 • Potencia la imaginació i la creativitat.
 • Atén la diversitat de manera integrada
 • Promou les relacions i habilitats socials.
 • Està vinculada a l’entorn.
 • Fomenta actituds sostenibles amb el medi ambient.

Un equip docent amb una nova mirada cap als infants. Acompanyem perquè “SIGUIN, FACIN I CONEGUIN” altres maneres d’aprendre.

La nostra intervenció educativa vers els infants es pot considerar singular, són ells els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Per aquest motiu promovem una interacció significativa entre els pilars bàsics del desenvolupament integral dels INFANTS: la FAMÍLIA, L’ESCOLA i altres ELEMENTS EXTERNS del seu entorn.

COM HO FEM?

 • Escoltant-los, tenint en compte que els infants són el centre del procés d’aprenentatge, i no els/les mestres.
 • Observant-los per tal d’apropar-nos als seus interessos i necessitats.
 • Planificant molt bé quins són els nostres objectius i el material que posem al seu abast per tal que arribin a ser capaços i competents.
 • Respectant-los, tot confiant en les seves capacitats i atenen les necessitats de cada infant.
 • Comprometent-nos amb el projecte de l’escola.
 • Participant democràticament i fomentant un debat pedagògic dins de la filosofia de l’escola

TOT AIXÒ A TRAVÉS DE

-ESPAIS

-TALLERS

-CAPSES D’APRENENTATGE

-PROJECTES

-PLANS DE TREBALL

-ROTLLANES I ASSEMBLEES

-TREBALL D’EMOCIONS

-COMISSIONS MIXTES

-PROJECTE DE PATI

-PROJECTE DE MENJADOR

-PROJECTE D’HORTA