Documentació

  • Documentació per fer la inscripció a l’AFA (inclou autoritzacions d’imatge i domiciliacions de quota).