Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020.

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos).

Del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).

A partir del 22 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2020.

7 de desembre de 2020.

15 de febrer de 2021.

3 de maig de 2021.

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020, 26 de març de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és:

De 8’50 a 12,20  i de 15’00 a 16’30 per la comunitat de grans

De  9’00 a 12’30 h i de 14’40 a 16’20 per la comunitat de petits i mitjans

L’horari per el dies de jornada compactada és de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.