Acollida

Hi haurà servei d’acollida matinal (a partir de les 7:30) i de tarda.

El cobrament s’efectuarà mitjançant rebut domiciliat i es realitzarà entre el dia 1 i 5 a mes vençut.

Els germans/es tindran un descompte del 10% del servei per família.

IMPORT DE LES QUOTES D’ACOLLIDA MATINAL

Fixes tots els dies

Fixes discontinus

De 7:30 a 9:00

socis:  45€

no socis:  54€

De 7:30 a 9:00

socis:2.5€/dia

no socis: 3€/dia

De 8:00 a 9:00

socis:  35€

no socis:  42€

De 8:00 a 9:00

socis: 2€/dia

no socis: 2.5€/d

De 8:30 a 9:00

socis:  25€

no socis:  30€

De 8:30 a 9:00

socis: 1.5€/dia

no socis: 2€/dia

Els dies que els infants esporàdics facin ús del servei, aquest tindrà un cost de 4€.

 

IMPORT DE LES QUOTES D’ACOLLIDA DE TARDA 

Fixes tots els dies

Fixes discontinus

De 16:30 a 17:00

socis: 25€/mes

no socis: 30€/m

De 16:30 a 17:00

socis: 1.5€/dia

no socis: 2€/dia

Els dies que els infants esporàdics facin ús del servei, aquest tindrà un cost de 2€, en el cas de ser socis de l’AFA i de 3€ si no ho són.