Projectes d’aula GEP

Els cicles tenen un projecte d’aula que es desenvolupa al llarg de l’any i que vertebra almenys el principi del curs, ja que mentre avancem pot derivar en diverses branques per treballar continguts i objectius de totes les àrees. A l’etapa d’educació infantil el projecte parteix de la proposta dels pintors, al cicle inicial el projecte parteix dels escultors, a cicle mitjà són arquitectes i a cicle superior són escriptors a cinquè i músics a sisè. 

Part d’aquest projecte involucra també l’àrea d’anglès i cada classe treballa continguts d’aquesta llengua en algunes vessants.