Oferta educativa

L’escola Llums del Nord ofereix:

Segona etapa d’Educació infantil (P3-P4 i P5)

i Educació Primària (de 1r a 6è).