Història

L’escola Llums del Nord és un centre educatiu de règim general de titularitat pública que depèn directament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que es va posar en funcionament el setembre de 2007.

El centre es troba a la comarca de la Cerdanya i és el tercer centre d’educació infantil i primària de Puigcerdà. Els altres centres educatius són: l’escola  Alfons I i el centre concertat  de l’escola Vedruna.

L’escola Llums del Nord està ubicada, provisionalment, a la part sud de la localitat, a l’emplaçament anomenat La Closa de l’Àngel. El setembre del 2007 es van instal·lar en aquesta zona els dos primers mòduls prefabricats, a l’espera de l’edificació del centre que tindrà la seva ubicació definitiva al Camí de la Pedregosa.

A cada curs escolar s’han anat incorporant mòduls per tal de donar cabuda als nous grups que ha anat acollint centre.

El procés de creació de l’escola ha patit diferents canvis al llarg d’aquests anys, l’anàlisi d’aquest recorregut ens permetrà conèixer la situació actual.

En un primer moment, l’escola Llums del Nord es va planificar com un centre de dues línies d’educació infantil i primària, però, durant el curs 2008-2009, el Departament d’Ensenyament donades les circumstàncies de massificació dels centres de primària i de l’institut de secundària a Puigcerdà, va proposar la modificació del projecte inicial per  un institut escola de dues línies, on els alumnes cursarien els estudis d’infantil, primària i secundària.  A més a més, es preveia que el nou centre acolliria la seu de la Unitat de Suport  d’Educació Especial (USEE), degut a la manca d’aquest servei a tota la Cerdanya.

El concurs per a la construcció del centre es va atorgar a l’estudi d’arquitectura B-720 que van elaborar  el projecte bàsic i la segona revisió del projecte executiu de l’escola institut Llums del Nord. Després, aquest projecte es va entregar a GISA per la seva aprovació.

Per altra banda el descens de matrícula fonamentalment als cursos d’infantil ha fet que el Departament d’Ensenyament  proposi la redistribució del nombre de  línies que ofereixen els dos centres públics de la vila. Així s’estableix en els últims cursos que l’escola Alfons I ofereixi dues línies, i una  l’escola Llums del Nord, fet que ha comportat modificacions en les ràtios d’educació infantil i de moment la no construcció de l’edifici definitiu de l’escola.

Pel que fa a l’edifici escolar actual hi ha instal·lats  7 mòduls prefabricats que permeten acollir 3 grups d’educació infantil i 6 grups d’educació primària,  un menjador, una sala de psicomotricitat, una petita biblioteca, una aula polivalent i una aula d’ordinadors/sala de mestres.  Els mòduls cobreixen les necessitats dels alumnes i garanteixen un espai acollidor pel desenvolupament de l’activitat escolar.