Padrins lectors

Un any més, comencem a l’escola l’activitat “Padrins lectors” en la que participaran els alumnes de sisè (padrins) i els alumnes de primer (fillols). Cada dilluns des del mes de gener fins a finals de curs, aquests alumnes es trobaran per tal de treballar la lectura conjuntament. Aquesta activitat pretén, d’una banda, fomentar l’hàbit lector i, de l’altra, treballar aspectes tan importants com el treball en equip, el companyerisme i la responsabilitat personal.