50 aniversari

El col·legi Joan Ardèvol fou la primera escola pública que va gaudir Cambrils, la seva construcció va ser un cúmul de despropòsits  i esdevingué un part que duraria més de seixanta anys. Penúria econòmica dels diferents consistoris, dificultats  a l’hora de cercar el solar adient per ubicar-hi el centre escolar, vicissituds de la nostra història, certa manca de voluntat política en alguns casos i el pes de l’ensenyament privat en altres, així com altres factors dificultarien la materialització de la seva  construcció. Finalment i degut a l’impuls de Josep Ortoneda Budí, mestre i alcalde del municipi, es faria realitat un projecte que havia durat dècades i que finalment veuria la llum el 1960. Pocs anys després, encetada la dècada dels setanta, el desenvolupament demogràfic de la localitat faria que  l’escola  quedés petita,  per la qual cosa calgué ampliar-la amb mòduls prefabricats instal·lats en el mateix recinte escolar i la Parellada. El creixement constant de Cambrils obligaria, durant els vuitanta, a la construcció d’una nova escola, el col·legi Marinada, amb la qual cosa part de l’alumnat i professorat anirien a aquestes  instal·lacions del centre direccional. Malgrat tot, pocs anys després calgué una nova ampliació del Joan Ardèvol amb l’emplaçament d’un seguit de mòduls prefabricats a la zona del Pinaret. Aquest fet, juntament amb l’antigor del col·legi  i la poca acceptació i provisionalitat dels mòduls (“caracoles”), provocà que  la comunitat educativa del col·legi i l’ajuntament sol·licitessin la construcció d’un nou centre. Per bé que també costaria molt la concreció d’aquest equipament, finalment la Generalitat l’incorporà en la seva planificació de construccions escolars i el nou col·legi Joan Ardèvol va poder iniciar el curs 1992-93, en l’edifici que gaudim en l’actualitat i des d’on ens disposem a celebrar aquests 50 anys de vida de l’escola. Per evocar aquesta efemèrides els alumnes han portat a terme un seguit d’activitats complementàries, com per exemple la realització d’un treball interdisciplinari de les diferents assignatures amb el tema de la història de l’escola, alhora que la programació de les diferents activitats dels dies 10 i 11   de desembre, jornades centrals de l’acte de commemoració.

Amb aquesta celebració volem fer un petit homenatge a tots els docents que en el decurs d’aquest mig segle, han desenvolupat la seva tasca com educadors i ensenyants en les seves aules, així com l’agraïment a tots els alumnes, pares i mares que han confiat en  la nostra escola i a les diferents administracions que gairebé sempre han mostrat el seu suport als desenvolupament del centre. Alhora, però, no voldríem donar la sensació d’un final d’etapa, ans el contrari, amb l’esperit de la feina ben feta, cal continuar treballant per tal de projectar l’escola cap al futur i d’aquesta manera poder afrontar els reptes que els nous temps plantejaran al professorat i a l’alumnat.