Carta de compromís educatiu

La Carta de Compromís Educatiu és una eina de diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. en aquest compromís, família i escola expressen els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel esenvolupamet de les activitats educatives.

Mitjançant la Carta de Compromís Educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles, ja que l’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i les escoles.

Carta de Compromís Educatiu de les escoles públiques de Cambrils