Projecte de llengües estrangeres

Objectius

 • Integrar el PELEdins el projecte curricular de centre i que sigui un recurs per a treballar enles àrees curriculars definides.
 • Implicar a tota la comunitat educativaen aquest projecte i oferir-los un espai de recerca d’informació.
 • Disposar d’un espai d’aprenentatge on hi hagi una amplia dotació de recursos on els alumnes puguin trobar la informació que necessitin.
 • Potenciar la millorade les competències lingüístiques en anglès del nostre alulmat .
 • Educar als nostres alumnes per a què valorin la necessitat d’aprendre altres llengües amb l’objectiu de passar-ho bé, formar-se i aprendre contínuament.
 • Desenvolupar la nostra línia d’escola basada en fer alumnes autònoms, solidaris, respectuosos i tolerants.
 • Formar alumnesexperts i crítics en un moment en què les noves tecnologies incrementen el volum d’informació a disposició dels ciutadans.
 • Desenvoluparla lectura i l’ escriptura de textos en anglès.
 • Desenvolupar mitjançant la lectura la seva actitud crítica i reflexiva.
 • Fer una programació i adequar-la a la realitat del centre.
 • Donar eines i estratègies als alumnes a l’horade cercar i tractar la informació.
 • Potenciar l’ús de les TIC en les diferents etapes i àrees del currículum.