Projecte de convivència

Objectius

 • Millorar la convivència a través de:
  • L’educació emocional.
  • La mediació en la resolució de conflictes: prevenció, tractament i transformació del conflicte.
  • La valoració de la interculturalitat com un fet real i enriquidor.
 • Desenvolupar estratègies i tècniques per afrontar els conflictes en el context educatiu.
 • Implicar a tota la comunitat educativa en el interès per una nova manera de gestionar el conflicte.

Estratègies

 • Aprendre a identificar, expressar i regular les emocions (pròpies i alienes).
 • Desenvolupar habilitats per prevenir els efectes de les emocions negatives i generar-ne de positives.
 • Millorar la capacitat d’aprenentatge i de relació interpersonal.
 • Propiciar el diàleg com a valor i com a eina.
 • Desenvolupar habilitats que ajudin a millorar la comunicació entre les persones i, per tant, a afrontar els conflictes d’una manera positiva.
 • Potenciar contextos cooperatius en les relacions interpersonals. Jo guanyo / tu guanyes, davant a posicions alternatives del tipus: “Jo guanyo/ tu perds”, de manera que quedi patent que l’obtenció dels interessos propis no comporta que els altres no aconsegueixin els seus.
 • Desenvolupar habilitats d’autorregulació i autocontrol, com element clau per afavorir en els individus la presa de decisions de forma autònoma i ajustada a l’entorn social on viuen, el que contribueix a una millor integració i al desenvolupament de l’autoestima.
 • Convertir les situacions conflictives que es viuen diàriament dins de l’aula en oportunitats per aprendre.