Instal·lacions

L’ edifici de l’escola és ampli; està situat en un terreny inclinat, motiu pel qual està distribuït en diferents pisos. Dóna  a dos carrers: el carrer Sant Joan, on s’ubica l’entrada principal i el carrer Carme Galceran. Es pot accedir als diversos nivells amb ascensor, menys al quart nivell que s’usa un baixador.

Primer Nivell

Zona Educació Infantil

 • Aules d’Educació Infantil: P3, P4 i P5
 • Aula de plàstica (Educació Infantil)
 • Aula de dormir i polivalent
 • 2 lavabos per a infantil
 • Pati exclusiu per a infantil
 • Tutoria – Educació Infantil
 • Vestíbul amb entrada i sortida a l’exterior per a Infantil

Entrada principal

 • Sala de professors
 • Sala de reprografia i conserge
 • Despatx de l’AMPA
 • Vestíbul d’entrada
 • Despatxos: Direcció i Secretaria
 • Cuina, menjador i lavabos
Segon Nivell
 • Aules de primària: 1r, 2n, 3r, 4t
 • Aula d’Educació Especial
 • Tutoria
Tercer Nivell
 • Aula de música
 • Lavabos mestres i lavabo adaptat
 • Lavabos alumnes
Quart Nivell
 • Vestidors amb dutxes
 • Gimnàs
Cinquè Nivell
 • Aules de primària: 5è i 6è
 • Aula d’informàtica
 • Aula polivalent
 • Biblioteca
 • Tutoria
Patis

A part del pati d’educació Infantil, el Pati de Primària està dividit en tres zones: pista, porxo i pati de les moreres.