Una mona gegant!!!

Les famílies Sánchez Méndez, Martínez Sánchez i Méndez Arica han portat una enorme mona de xocolata.
Les nenes i nens de l’escola estan molt emocionats amb aquesta sorpresa.
Moltes gràcies famílies, estava boníssima!!.

Preinscripció curs 2016-2017

Del 30 de març al 7 d’abril

PRESENTAR LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

ORIGINALS I FOTOCÒPIES DE:

1.­LLIBRE FAMÍLIA

2.­Certificat Convivència (si l’adreça del DNI no coincideix amb la que es fa constar a la sol.licitud)

3.­DNI o documents d’identitat dels pares o tutors,i de l’alumne/a, si en té

4.­TARGETA SANITÀRIA de l’alumne/a

5.­Documents acreditatius del que s’al.legi com a criteris generals o complementaris (certificat treball, ajut renda mínima d’inserció, família nombrosa o monoparental, certificat per malalties, i nom i cognoms dels pares/mares o germans ex alumnes de l’escola)

HORARI SECRETARIA PREINSCRIPCIÓ: DE 9 h. A 12 h. MATRICULA​del 13 al 17 de juny

PRESENTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ: ­ 1 foto de l’alumne/a (amb nom i curs anotats pel darrera) ­ ​

Fotocòpia i original llibre de vacunes o certificat mèdic oficial justificatiu si NO està vacunat/da. ­

Certificat pediatra de patir o no malalties o al.lèrgies i d’estar o no correctament vacunat/da. ­

DNI vigent (si a la preinscripció no es va presentar) ­

Documentació lliurada per l’escola, degudament emplenada

HORARI SECRETARIA MATRÍCULA: DE 9 h. A 12 h