Projecte de Reutilització de llibres de text

Aquest curs l’AMPA, conjuntament amb la direcció del centre, i amb l’aprovació del Consell Escolar, continuarà oferint el Projecte de Reutilització de llibres de text amb l’empresa IDDINK que tan bons resultats ha anat donant els darrers cursos. Els avantatges que ofereix són, en resum:
Estalvi del 50… Llegeix més»