Blocs

L’Escola Vicente Ferrer s’organitza en grups estables que estan distribuits en el segons cicle d’educació infantil i els tres cicles d’educació primària.

Aquesta organització s’ha incorporat per donar resposta a les necessitats que tenim en aquest temps de pandèmia. Un cop superada aquesta situació es valorarà quins canvis s’han de dur a terme.