Material escolar

L’aportació de les famílies en concepte de material escolar, inclou despeses de reprografia, llicències de drets d’autor i material fungible, bibliogràfic i digital.

L’alumnat no ha de portar material de casa seva, ja que tot es facilita des del centre.

No tenim llibres de text, tot i que sí que es paguen llicències per a baixar o editar materials publicats en format digital.

L’aportació pel curs 2019-2020 és de 130€, que es fa en diversos rebuts domciliats, tot i que es pot adaptar a les necessitats de cada família.