L’escola

L’Escola Vicente Ferrer és un centre públic d’educació infantil i primària de Sant Boi de Llobregat.

L’escola es va crear el curs 2012-2013 i consta d’una línia des de P3 a 6è. Des de setembre de 2019, el centre està incorporant un Suport Intensiu a l’Audició i Llenguatge (SIAL).

Els SIAL, són suports intensius, per tant, accions d’alta intensitat i llarga durada en atenció a les singularitats individuals, alumnes amb discapacitat auditiva juntament amb el CREDA (Centre de recursos educatius per a Deficients Auditius).

A l’apartat Projecte Educatiu podeu consultar els nostres principis pedagògics i accedir als diferents documents de centre.