Casal d’estiu

A l’escola es du a terme el casal d’estiu gestionat per la Funsació Marianao.