Calendari del curs

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021 (En PDF)

Inici i fi de curs:

  • 14 de setembre de 2020
  • 22 de juny de 2021

Vacances Nadal i Setmana Santa:

  • Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Dies festius de lliure disposició:

  • 1r trimestre: 9 d’octubre de 2020
  • 2n trimestre: 15 de febrer de 2021
  • 3r trimestre: 21 de maig de 2021

Festes locals

  • 7 de desembre de 2020
  • 20 de maig de 2021

Horari

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. L’horari intensiués de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a partir de les 15h o les 15,30 hores).

Es farà jornada intensiva el 21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Els serveis d’acollida i les activitats extraescolars les organitza l’AFA.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.