Equip humà

L’Escola Vicente Ferrer és un centre públic on s’imparteix el segon cicle d’educació infantil i educació primària (de 3 a 12 anys).

L’equip humà del curs 2020-2021 és el següent: