Salut

AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES

​​​​​La família de l’alumne amb al·lèrgia alimentària, ha d’informar-ne els responsables del centre educatiu a l’inici de l’escolarització o quan en tingui coneixement.

La família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant, les actuacions que cal fer i els telèfons dels referents sanitaris.
  • Imprès signat amb la recollida d’informació on es detalla el tipus d’al·lèrgia de l’alumne, les vies d’entrada i el tipus de reacció (document1).
  • Imprès de sol·licitud signat i autorització d’administració de la medicació prescrita i l’atenció específica prescrita i pautada pel metge o metgessa (document2​).
MEDICAMENTSLa normativa impedeix l’administració de medicaments als infants si no es disposa de la recepta mèdica. Per poder administrar la medicació es necessita:

  • El medicament, que proporcionarà la família.
  • La recepta mèdica, on s’especifiqui dosi i horari d’administració.
  • L’autorització signada per la mare, pare o tutor legal. Podeu descarregar l’autorització en aquest enllaç.(falta enllaçar el document).

PARÀSITS

Els paràsits més habituals a l’escola són els polls.

En el cas que es detectin paràsits, l’escola informarà la família afectada i a la resta de famílies del grup classe per poder dur a terme la desparassitació pertinent. Una vegada s’hagi fet el tractament es recomana que l’infant romangui a casa un parell de dies per acabar de fer net.

Així mateix us recomanem revisions periòdiques per evitar futures infeccions.

Teniu més informació sobre el polls en aquest document (falta enllaçar el document informatiu de l’escola sobre polls).

ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL

Per administrar paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat. (model d’aut​orització​).

​Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.

​Recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.