Eines GSuite i correu escolar

Com bé sabeu a l’escola Ramón y Cajal hem creat el nostre domini propi @ramonycajalterrassa.cat amb la finalitat d’engegar un EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) on l’alumnat i el personal docent pugui utilitzar un correu intern propi i unes eines d’aprenentatge d’ús exclusiu dins de l’àmbit escolar.

Perquè hem escollit Gsuite a l’escola?

El Departament d’Educació proporciona diferents alternatives per implantar l’EVA als centres educatius com Moodle o les Eines G Suite (Drive, Gmail, Classroom, Google docs,…) i deixa a l’elecció de cada centre l’entorn  virtual que millor s’adapti a les seves circumstàncies i context per millorar l’eficiència en la implantació i ús d’aquestes. A l’escola hem escollit preparar l’entorn d’aprenentatge de Google per les eines que inclou, la seva versatilitat, funcionalitat, validesa i seguretat.

Tot l’equip docent s’ha estat formant durant aquest primer trimestre en l’entorn virtual d’aprenentatge del G-Suite for Education assessorat i acompanyat d’una formació digital interna de centre, dissenyada conjuntament amb el CRP de Terrassa que ja l’ha implantat a altres escoles de la localitat i rodalies (amb una àmplia experiència i formació en entorns virtuals d’aprenentatge escolar).

Que són les eines G Suite?

Són un conjunt d’eines molt àmplies que permeten a l’usuari disposar de correu electrònic, de l’emmagatzematge al núvol, de l’ús de documents de caire escolar, d’un entorn virtual d’aprenentatge que garanteixi el lliurament i l’avaluació de tasques virtuals i de l’accés a videoconferències a través del Meet.

Quines eines G Suite té activades el correu del nostre alumnat?

Amb la finalitat de reforçar la protecció de dades i advocar per un bon ús d’aquesta plataforma per part de tots els membres de la comunitat educativa a l’escola Ramón y Cajal només tenim activades les següents eines:

 • P3 i P4: Meet (incloent Google xat), Gmail, Calendar, Drive i documents de Google.
 • P5 i tots el cursos de l’etapa d’educació primària: Meet (incloent Google xat), Gmail, Calendar, Classroom, Drive i documents de Google.

Amb aquestes restriccions ens assegurem que el nostre alumnat no accedeixi a cap contingut no recomanat per a la seva edat o que estigui fora de l’àmbit educatiu. També permet millorar la protecció de dades impedint a l’alumnat accions com la descàrrega d’aplicacions de tercers o la creació de perfils propis com per exemple la creació de canals de Youtube.

Quines dades de l’alumnat tenim a la consola d’administració ?

Per crear el correu educatiu hem introduït a la consola d’administració únicament les dades de nom, cognom, curs i correu creat per a cada membre de la comunitat educativa.

Compleix G Suite per educació amb les lleis de protecció de dades?

G Suite en l’àmbit escolar cedeix el control de les dades i l’administració a l’escola. El procés de registre és exhaustiu, obliga al centre educatiu a presentar informació que demostri que aquestes eines seran utilitzades en un context educatiu i són contrastades abans de la seva activació.

A continuació afegim diferents fonts d’informació sobre Gsuite i la protecció de dades:

 • Centro Criptológico Nacional: Enllaç Sobre la seguretat i compliment normatiu de Classroom.
 • Informe (un poc més complet) del Centro Criptológico Nacional: Enllaç Sobre la seguretat i compliment normatiu de Classroom.
 • Ieducando: Enllaç Article de Ieducando (consultor educatiu de Google) que resol dubtes sobre la seguretat de GSuite.
 • Google –> Centre de privacitat i seguretat de Google: Enllaç Referent a preguntes i qüestions sobre GSuite per l’educació.
 • EVA Departament Educació: Enllaç
 • Orientacions per personalitzar els EVA en entorns educatius: Enllaç

 

Qui gestiona aquestes dades?

Aquestes dades són gestionades per l’escola des de la consola d’administració i per tant és l’escola l’únic organisme que hi té accés. Les dades no es comparteixen amb cap altra entitat, inclòs Google.

En aquest enllaç podeu trobar més informació sobre la gestió i protecció de dades de GSuite així com el seu compromís:

Informació gestió i protecció de dades GSuite for Education

Quan començarà el centre a utilitzar aquest EVA?

Hem preparat aquest entorn d’aprenentatge a l’escola per poder garantir un espai de trobada i de comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquest entorn ens permet garantir:

 • La funcionalitat de comunicació: missatgeria
 • La funcionalitat per facilitar l’aprenentatge: recursos i activitats diverses (enllaços, fitxers, pàgines webs, presentacions…)
 • La funcionalitat d’organització i de gestió: calendari, agenda, tauler de notícies, avaluacions…

Tot i que l’entorn està preparat per fer ús d’ell, quedarà a l’elecció de la comissió pedagògica quan i com començarà a utilitzar-se per a què l’alumnat vagi familiaritzant-se en aquest nou entorn d’aprenentatge.

Seran els/les tutor/es els que donaran instruccions a l’alumnat per començar a utilitzar-les segons les necessitats de cada nivell de les diferents etapes i cicles educatius.