Composició

Representants del sector Pares i Mares:

Sra. Olga Armengol

Sra. Maria Ezzahraoui

Sr. Miguel Ángel Paredes

Sra. Yolanda Sánchez

Sra. Laura Tamayo

Representant AMPA

Sra. Verónica Viaño

Representants sector mestres

Sra. Ester Cáceres

Sra. Irene Fenoy

Sr. Josep Grau

Sra. Sandra Miranda

Sra. Mª del Mar Pelegrín

Sr. Xavi Soto

Representant PAS

Sr. Albert Nieto

Representant Ajuntament

Sra. Elena Dinarès

Equip Directiu

Sra. MariaCarme Solé (Directora)

Sra. Jenifer Fernández (Cap d’estudis)

Sra. Yolanda Rodríguez (Secretària)