FAQS sobre les PCR

Resposta a alguns dubtes respecte les PCR.

QUE HAIG DE FER SI AL MEU FILL/A LI FAN UNA PROVA DE PCR?

SUPÒSIT 1:

El meu fill/a té símptomes compatibles amb la Covid-19 (mal de coll, mal de cap, febre, tos, …) i el porto al metge. Si li fan prova PCR, TOTS ELS GERMANS/ES i resta de família S’HAN DE QUEDAR A CASA a l’espera del resultat.

– Si el resultat és negatiu els germans/es poden tornar a l’escola. I el fill/a malalt/a s’ha de recuperar i seguir les instruccions mèdiques.

– Si el resultat és positiu, tota la família ha de fer-se la PCR i el confinament que marqui salut.

SUPÒSIT 2:

Es confina el grup estable de convivència del meu fill/a per un positiu del mateix grup:

– Aquest infant es queda confinat a casa i s’espera a saber el resultat de la PCR que es practica a tot el grup. S’ha de quedar a casa i no pot fer cap activitat extraescolar. Es recomana no tenir visites (ni d’amics ni de familiars). En aquest cas:

– Si aquest infant no presenta cap símptoma, els seus germans/es PODEN ANAR A L’ESCOLA, mentre espera el resultat, ja que no són contactes directes.

– Si aquest infant presenta símptomes compatibles amb la Covid-19, els seus germans/es NO PODEN ANAR A L’ESCOLA, fins saber el resultat.

– Si el resultat és negatiu, només cal que es faci els dies de confinament que el servei d’epidemiologia ha dictaminat i que la direcció a traslladat a les famílies. També s’ha d’enviar el document adjunt o l’SMS que indica que el resultat és negatiu al correu de l’escola  a8029386@xtec.cat

– Si el resultat és positiu, tota la família ha de fer-se la PCR i el nou confinament que marqui salut.