CALENDARI DEL CURS

Horari de classes:

Matí: de 9 a 12:30h.

Tarda: de 15 a 16:30h.

Horari de menjador: de 12:30 a 15h.

La puntualitat a l’hora d’entrar i sortir és especialment important, tant per raons organitzatives com per a facilitar la integració de cada alumne/a a la dinàmica del grup-classe i de l’escola, i per a l’assoliment d’hàbits i competències d’autonomia personal.

Horari d’atenció a les famílies

Tutors/es: Dimecres de 12:30 a 13:30h

Secretaria: Divendres 15.00h a 16.30h.

Direcció: Dijous de 15.00h a 16.30h.

Cap d’Estudis:   Dimecres de 15.00h a 16.30h.

Calendari escolar 2020-21

Inici curs: 14 de setembre

Dies festius de lliure disposició:  2 de novembre, 7 de desembre, 15 de febrer, 21 de Maig

Festa local: 24 Maig

Jornada intensiva:  El dia 21 de desembre, últim dia del primer trimestre, es farà jornada intensiva, de 9h a 13h.

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa: del 27 de Març  al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Dies horari intensiu de juny: del 7 al 22 de juny, ambdós inclosos,  l’horari lectiu serà de 9h a 13h.

Últim dia del curs: 22 de juny de 2020