Menjador escolar

L’escola té cuina pròpia i el servei de menjador el gestiona l’empresa Descobrir Món, S.L. que s’ocupa de confeccionar els menús, gestionar el personal i matèria primera, mantenir les instal·lacions netes, gestionar els rebuts bancaris i organitzar les activitats de lleure. El servei es presta de dilluns a divendres no festius durant tot el curs escolar de 12.30 a 15 h.

  • Cada mes trobareu els menús en el següent enllaç
    Accés als menús     (Per la sol.licitut de menús especial es necessari justificant mèdic)
  • Funcionament i preus

Contacte i incidències

Podeu contactar amb la coordinadora del servei de menjador personalment al matí de 9 a 9.30h. a la sala d’atenció a les famílies. També podeu utilitzar els següents canals per comunicar absències o qualsevol altra consulta que necessiteu.

  • Nota a la bústia d’infantil o de primària. (temporalment fora d’ús)
  • Telèfon de cuina: 622 646 546 (a partir de les 9:15h)
  • Telèfon de l’empresa: 669 766 181
  • E-mail de l’empresa: info@descobrirmon.com
Absències
Quan un alumne fix no es queda puntualment al menjador, cal comunicar-ho a l’empresa abans de les 10h del matí mitjançant algun dels procediments indicats a l’apartat contacte i incidències.
En aquest cas, es descomptarà l’import del menjar de 3 euros, però no el cost de les monitores i cuinera. Aquest abonament es fa el mes següent.
En el cas de les excursions i colònies (amb opció “NO PÍCNIC”) es descomptarà el preu del menú total.
Política de rebuts bancaris.
Entre l’1 i el 5 de cada mes pels usuaris fixes es girarà al TPV el pagament corresponent al mes iniciat. Aquest pagament contemplarà les correccions comentades en l’apartat anterior.
Excepcionalment, el rebut corresponent al mes de setembre es girarà entre el 15 i 20 d’aquest mes.
En el cas de no pagament del rebuts, s’haurà de solucionar aquest problema en un plaç de 5 dies des de la notificació de l’empresa. Si el problema no es soluciona, es procedirà a la baixa de l’alumne del servei de menjador. Els costos associats a les devolucions dels rebuts, es tindran en compte per girar el nou rebut.
Informació addicional
Qualsevol alumne que es vulgui donar de baixa d’un dels serveis fixes que estigui utilitzant, ha de comunicar-ho per escrit, abans del dia 20 del mes anterior a causar baixa, a la coordinadora de menjador. Fins que no es faci aquesta notificació , l’alumne no serà donat de baixa i s’haurà de fer efectiu, conseqüentment, el pagament de la quota del mes corresponent.
Per acord de l’assemblea de l’AMPA i del Consell Escolar, no es podrà fer ús del serveis si no s’està al corrent de pagament o si es tenen quotes pendents de qualsevol activitat organitzada per l’AMPA.