Notícies

Adjuntem el protocol de les activitats extraescolars. Aquest protocol és de caràcter provisional ja que durant el curs 2020-21 pot anar variant segons el Departament d’Ensenyament i de Sanitat, per tal de garantir que es compleixin totes les mesures.

PROTOCOL ACTIVITATS EXTRAESCOLARS