Qui som i què fem?

Benvolguts Mares i Pares,

l’Escola JOAN MARAGALL compta amb una Associació de Mares i Pares d’Alumnes del centre, l’A.M.P.A..

L’AMPA recolza les activitats docents dels alumnes (música, llengua, educació física…), organitza les activitats extraescolars i dóna suport a les activitats complementàries (colònies, teatre, festes, etc…). Vetlla pel bon funcionament del col·legi, per la qualitat de l’ensenyament, per l’adequat equipament i col·labora amb el claustre de professors, alhora que té una representació directa al Consell Escolar.

Està registrada com associació i es regeix pels Estatuts propis. Hi ha una Junta que es renova periòdicament, dividida en unes comissions de treball. Anualment es celebra l’Assemblea de socis, on s’expliquen les activitats fetes durant el curs anterior i les previstes per al curs següent, es renoven el càrrecs de Junta i s’aproven els comptes anuals i pressupostos. Es recomana i es demana que totes les famílies es facin sòcies de l’AMPA i participin en les seves activitats. – Benvinguts a l’AMPA, t’hi apuntes?

Els components de la Junta per al curs 2019-2020:

  • Presidenta: Gemma Martí
  • Vice-Presidenta: Míriam Haba
  • Secretrària: Estel Martí
  • Tresorera: Raquel Herce
  • Vocals: Esther Comí, Tatiana Lara, Eva Pérez

 

Tota la feina que fem a l’AMPA es reflecteix dia a dia en l’excel·lent labor que porten a terme les dues persones amb contracte laboral dins l’Associació, la nostra administrativa i el nostre coordinador ells fan possible que tot funcioni i que el rellotge de les nostres activitats no s’aturi mai.

A més, la Junta compta amb l’esforç i dedicació diària d’un grup de col·laboradors i monitors/res. Si us interessa formar part de la Junta o participar en una comissió en concret, o donar-nos algun bon suggeriment, us animem a fer-ho!

Per a més informació veniu al local de l’AMPA. La nostra adreça de correu electrònic és: maragall.ampa@gmail.com

Hem actualitzat els nostres estatuts: Estatuts certificats pel Dept. de Justícia de la Generalitat.