Preinscripció i matrícula

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

Les dates de preinscripció pel curs 2019-2020 són del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos.

CAL PRESENTAR

  • El full de sol.licitud de preinscripció. (Aquest full el trobareu a l’escola)
  • Originals i fotocòpies:

Certificat de convivència del padró municipal

DNI del pare/mare o tutors legals

Llibre de família

Targeta sanitària

Carnet de vacunacions

              Informe mèdic en cas de patir algun tipus d’al·lèrgia

Documentació complementària

  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat de discapacitat (alumne o familiar de primer grau)
  • Certificat del PIRMI (Renda mínima d’inserció)

 

NOMÉS UNA SOL.LICITUD

Només es pot presentar una sol.licitud. Cal presentar-la en el centre que es triï en primera opció. En aquesta sol.licitud s’indiquen les escoles per l’ordre de preferència de la família.

Podeu demanar hora al telèfon de l’escola 93 792 28 02 i us atendrem personalment l’equip directiu.

Trobareu tota la informació sobre preinscripcions en la web del Departament d’Educació

Tots els infants nascuts el 2016 s’han de preinscriure per iniciar P3 el mes de setembre del 2019.

DATES DE MATRICULACIÓ

Del 20 al 26 de juny del 2019.