Història de l’AFA

L’Associació de Pares de l’Escola Joan Margall es va crear l’any 1967 per iniciativa del que aleshores n’era el director, Sr. Sebastià Pons, el qual es va posar en contacte amb el Sr. Fidel Soler, fent-li veure la necessitat que tenia l’escola que pares i mestres unissin els seus esforços per una millor educació dels seus fills.

La primera junta de l’A.P.A. la van formar:

President: Fidel Soler
Secretari: Josep M. Arjona
Tresorer: Glòria Bilbeny
Vocals: Miquel Vila, Filomena Caba, Àngels Vivó, Andreu Rossell.

Aquesta primera Junta va elaborar els Estatuts de l’Associació. Posteriorment, l’any 1985, van ser legalitzats per la Generalitat (Direcció Gral. d’Entitats Jurídiques i de Dret). Aquesta Junta també va gestionar la construcció de l’edifici del Rial de Sa Clavella, que un cop acabat de construir presentava unes deficiències molt notables, per tant no va ser ocupat fins que van ser esmenades. Més endavant, essent alcalde el Sr. Marià Salmerón i a instàncies de l’APA, es va construir el gimnàs.

Un altre punt de la lluita de l’APA va ser a l’hora de posar nom a l’escola, coneguda fins aleshores per “Les Nacionals”. L’alcalde Salmerón proposar anomenar-la ‘Pardo Bazán’, nom d’una poetessa gallega, i l’APA volia dedicar-la al pedagog ‘Flos i Calcat’. Finalment l’assumpte va quedar en taules i el nom escollit va ser el de ‘Joan Maragall’.

Des de l’any 1967 han presidit l’APA:

1967 a 1975: Fidel Soler.
1975 a 1979: Pilar Royo, Quim Cucurull, Ferran Vilanova i Glòria Bilbeny.
1979 a 1981: Anna Cucurull.
1981 a 1984: Victòria Otín.
1984 a 1988: Òscar López.
1988 a 1990: Miquel López.
1990 a 1992: Eduard Gonzàlez.
1992 a 1996: Pere Cantenys.
1996 a 1998: Ma. José Pinedo.
1998 a 2000: Dolors Casellas.
2000 a 2005: Assumpció Balliu.
2005 a 2006: Sònia Gonzalez.
2006 a 2010: Anna Valls.
2010 a 2012: Sandra Danés
2012 a 2014: Judit Puig
2014 a 2015: Alfonso Bujan
2015 a 2017: David Fernández

2017-2021: Gemma Martí

Actualment  la presidenta és Míriam Haba