MATERIAL ESCOLAR

Quota de material curs 2021-2022:

Tal com es va aprovar al Consell Escolar del nostre centre, la quota de material i socialització per al curs escolar 2021/2022 de la nostra escola, es cobrarà per domiciliació bancària el dia 5 de juliol:

  • Tot el material escolar per al curs 2021/2022
  • La quota de material de socialització

QUOTA PER ALUMNE CURS 2021-2022