Història

L’any 1960 es va estrenar l’edifici situat al carrer d’Anna M Ravell, edifici projectat en un principi per l’arquitecte, Cèsar Martinell; també és l’arquitecte, per exemple, de l’antiga fàbrica del licor Calisay. Els primers alumnes foren tres grups: un de nois, un de noies i un d’orientació marítima format només per nois. Anteriorment tots aquests alumnes estaven ubicats al poble en locals diferents. Els dos grups primers constituïen l’anomenada “Escola de la vila”. El 1967 ja funcionà com una única escola graduada amb set grups, amb els serveis de menjador i de guarderia; aquests, però, amb gestió privada. El primer director de la nova escola fou el mestre, Sebastià Pons. Aquest mateix any es constituí l’Associació de Pares d’Alumnes, essent el seu primer president, Fidel Soler.

El 1971 s’inaugurà el segon edifici al Rial Sa Clavella, formant ambdós tot un recinte escolar intercomunicat pels patis interiors i amb una sola direcció. Aquesta ampliació significà una important millora, no només amb més aules, sinó amb els nous espais destinats a serveis interns: biblioteca, laboratori, tutoria, gimnàs, pistes poliesportives, despatxos,…

A partir del 1980 ja es va comptar amb l’equip psicològic municipal homologat, amb els mestres especialistes i amb les aules d’educació especial per a la integració d’alumnes amb necessitats educatives especials i el tractament de la diversitat que ha estat un eix bàsic i permanent del centre.

El curs 1984/85, ja en plena democràcia i amb les competències d’ensenyament traspassades a la Generalitat, l’escola inicià el seu procés de normalització lingüística que es completà al curs 1990/91.

A la dècada dels 80 el centre ja va poder disposar de l’especialitat de música amb una mestra especialista i gràcies al suport de l’AMPA del centre fins que es va poder completar el claustre amb la plantilla completa per part del Departament. Des dels primers anys ja es va crear la coral infantil del centre amb alumnes oferint concerts per Nadal i en acabar el curs, alhora es van introduir danses en les festes de la castanyada i de Nadal, una d’elles la dels Arenyons, recuperada per Núria Muñoz. El 1992 el centre va iniciar-se en les noves tecnologies de la informació dins del Programa d’Informàtica Educativa del Departament d’Ensenyament, amb la creació de la primera aula d’informàtica i l’elaboració del projecte curricular. Actualment s’aplica el programa Linkat. L’educació física i esports ha estat una altra de les àrees que s’han potenciat al llarg dels anys i des dels primers anys amb què es va comptar amb instal·lacions adequades. Cal deixar constància de la bona i fructífera col·laboració entre el professorat especialista i l’AMPA. Una mostra d’això és el 1r Cros d’Arenys, que fou organitzat per mestres del centre. El centre també fou qui organitzà el 1r Trofeu Vila d’Arenys de Voleibol i d’ací es va crear el Club de Voleibol. Molts alumnes han pogut intervenir cada curs en els Jocs Escolars del Maresme amb molta participació i bons resultats. I des de l’AMPA es va iniciar l’activitat de gimnàstica rítmica, aconseguint l’equip del centre el títol de Millor Esportista Arenyenc el 1997. Cal esmentar que en la darrera edició de la regata de la Copa Catalana de Vela Escolar celebrada a Barcelona el juny de 2011, les tripulacions, amb alumnes de 6è, que representaven l’Escola Joan Maragall i el Club Nàutic d’Arenys de Mar han assolit les dues primeres posicions. Deixem constància també que el col·legi ha rebut dos cursos consecutius (2007/08 i 2008/09) un premi Baldiri Reixac, concretament als alumnes de 1r amb la mestra Rosa Montserrat Roig.

Molt recentment, el mes de juny d’aquest any 2011, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha lliurat, en el marc dels VIII Premis El CAC a l’escola, el primer premi al treball de l’alumnat de sisè titolatSisè parla, realitzat en col·laboració amb Ràdio Arenys.

I, finalment, podem felicitar-nos per la darrera millora/ampliació al centre amb la nova sala polivalent en l’antiga caserna dels bombers, espai cedit per l’Ajuntament i amb l’obra finançada per la Generalitat de Catalunya.