Pla TAC

Des del curs 2010-2011, l’escola està millorant el seu equipament tecnològic i actualment disposem d’una bona infraestructura: xarxes wifi, portàtils chromebooks, tablets, projector de documents (ELMO), pantalles digitals (PDI) i projectors a les aules, robots (Bee-bots), kits de robòtica (Lego We-Do, Arduino) i programari adequat per tots aquests dispositius.

L’escola es va acollir al programa Educat1x1, al següent Educat2.0 i encara que ja no hi ha subvenció continuem treballant amb els portàtils (Netbooks i chromebooks) a l’aula amb els alumnes de Secundària.

A finals del curs 2016-2017 després de molt lluitar, per fi va arribar la fibra òptica a l’escola i amb aquesta millora vam apostar per treballar amb Google per Educació. Google ens ofereix moltes eines útils de comunicació i col·laboració per treballar amb els alumnes com Gmail (cada alumne té un correu corporatiu de l’escola i gestionat per aquesta), Drive, Calendar, Docs, Sites, Hangouts i Classrom.

El curs 2017-2018 es van introduïr els chromebooks a 1r de l’ESO i es va dotar l’escola d’un carro amb 30 chromebooks per utilitzar a Educació Primària.

La comissió TAC vetlla perquè es compleixin les següents actuacions:

  • Aplicació de l’ús de les TAC dins l’aula: Cal tenir en compte que tenim alumnes nadius digitals que fan servir diàriament les tecnologies per a l’oci. Si utilitzem els recursos TAC perquè els nostres alumnes aprenguin, augmentem la seva atenció i la seva motivació. Els materials digitals ofereixen avantatges per a l’aprenentatge com interactuar amb els continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre a partir de les errades, fomentar l’aprenentatge cooperatiu, facilitar l’accés a informacions multimèdia, ajudar a entendre nous conceptes mitjançant simulacions, oferir la possibilitat de compartir els treballs… També possibiliten que el mestre millori la seva eficàcia docent, faci un seguiment més individualitzat de cada alumne i ajuden a atendre millor la diversitat d’alumnes.
  • Impulsar la robòtica educativa: A l’escola es treballa la robòtica des de P3 fins a l’últim curs de l’ESO utilitzant diferents eines i programes (Bee Bots, Lego We-Do 2.0, Arduino, Lego Mindstorm, Scratch i Crocodile clips). La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes. Es treballa de manera més dinàmica i motivadora el llenguatge de direccions, la lateralitat i altres conceptes d’espai-temporals i es reforcen continguts treballats a l’aula de totes les àrees d’aprenentatge (matemàtiques, llengües, ciències, etc.).
  • Actualització de la imatge, continguts i apartats de la web del centre amb els seus blogs i de les xarxes socials (Facebook): Les eines digitals ens han ajudat a apropar l’escola a les famílies i a l’exterior. Mitjançant els blogs i el facebook creem comunitat família-escola i creem una imatge de transparència de l’escola.
  • Utilització de les TAC com a eina de comunicació amb les famílies: L’escola disposa de plataformes (Alexia i Eleven) i eines de Google per Educació per facilitar la comunicació directa amb les famílies. Mitjançant la missatgeria que ens proporcionen aquestes eines les famílies poden accedir a la informació ràpidament i tenir un seguiment de l’evolució dels seus fills/es mitjançant l’ús de les plataformes.