Piscina

Des de diferents àmbits de l’esport i la salut sempre s’ha dit que la natació és un dels esports més complerts, i és veritat. És una de les poques disciplines esportives que posa en funcionament molts grups musculars alhora. A més a més hi ha un factor molt important, el baix risc de lesions a dintre de l’aigua en comparació a altres esports.

Al Col·legi Ginesta creiem que es necessari que tots els nostres alumnes d’educació primària puguin fer aquesta activitat ja que la natació és un exercici físic que aporta importants beneficis a l’organisme, degut al lloc on es practica: l’aigua. El medi aquàtic ens ofereix una sèrie de possibilitats que no ens pot oferir el medi terrestre. L’aigua ens ajuda a millorar l’esquema corporal, la lateralitat i l’orientació espai-temporal gràcies a les forces que exerceix sobre els segments corporals i aquests sobre ella.

Així doncs, la natació és l’esport aeròbic per excel·lència, perquè no té impactes sobre les articulacions, per el seu gran desenvolupament aeròbic i per la implicació de pràcticament la totalitat dels grups musculars.