Projecte lingüístic

El present Projecte Lingüístic té com a finalitat desenvolupar i concretar el que figura als trets d’identitat del nostre Projecte Educatiu de Centre referit a llengua, que haurà d’establir-se d’acord amb les característiques sociolingüístiques de l’entorn actual de la nostra escola, amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials i adquirir competències en llengüa estrangera al final de l’escolaritat obligatòria.

Objectius:

 • Assegurar que la llengua catalana sigui la llengua habitual del centre en tots els seus àmbits, tant a nivell oral com escrit.
 • Assegurar la participació de tota la comunitat educativa en el procés de normalització de la llengua catalana al centre.
 • Incrementar l’existència d’actituds positives envers l’ús i el coneixement de la llengua i la cultura catalanes.
 • Continuar promovent la participació de tota la comunitat educativa en activitats (festes, tradicions, costums) que fomentin l’ús de la llengua i la integració a la cultura catalana.
 • Planificar activitats que garanteixin i promoguin el coneixement de la llengua i la cultura catalanes per part de tota la comunitat educativa.
 • El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • Aprenentatge del castellà des de P3.
 • Aprenentatge de l’anglès des de P3.
 • Unitats de l’àrea de medi en anglès a tota la Primària.
 • Grups reduïts per a l’aprenentatge de les llengües.
 • Arts & Crafts cicle mitjà i superior.
Descarregar arxiu PDF: Projecte lingístic