Menjador escolar

El servei de menjador de l’Escola funciona amb servei de catering sota la vigilància i supervisió del menjador per professors de l’Escola i personal d’una empresa especialitzada.

Les quotes mensuals es passaran per domiciliació bancària a principi de cada mes.

La no assistència al servei de menjador no eximeix del pagament.

Aquells alumnes que per motius de salut hagin de fer règim al llarg de tot el curs, o de forma temporal, hauran de presentar als seus tutors una justificació escrita signada pels pares en la qual es faci constar la durada, motiu i tipus de dieta a seguir. Serà igual per aquells alumnes que presentin algun tipus d’intolerància alimentària.

És important garantir una dieta equilibrada, uns hàbits alimenticis correctes i unes actituds regides per la cortesia i el bon gust. És per això que l’Escola recomana la utilització del servei de menjador per part d’aquells alumnes que per diversos motius no poden dinar a casa i desaprova que alguns alumnes dinin a bars o mengin entrepans de forma regular.

Cada mes es publicaran els menús del menjador perquè els pogueu  consultar i descarregar.

VISITA EL NOSTRE BLOG DEL MENJADOR