Organigrama

DIRECCIÓ I COORDINADORS
• Directora. HELENA CABELLO
• Sotsdirectora. MARTA GIMÉNEZ
• Cap d’estudis. SILVIA SÁNCHEZ I LAURA CASTELLÀ
• Coordinadora d’Ed.Infantil. DOLORS MONTESINOS
• Coordinadora C.Inicial de Primària. AURELIA MATÍAS
• Coordinadora C.Mitjà de Primària.  EVA VIÑAS
• Coordinadora C.Superior de Primària. ELISABET SÁNCHEZ
• Coordinadora de 1r Cicle d’ESO. MONTSERRAT ESTENGRE
• Coordinador de 2n Cicle d’ESO. CARMEN ANDRÉS
• Coordinadora Informàtica. TATIANA MENAL
• Coordinador Lingüístic. JOSE CARLOS MALLOR

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
• RAMON MARTÍNEZ

EDUCACIÓ INFANTIL
• P3. MARTA GIMÉNEZ
• P4. MERCÈ UBÀGULS
• P5. DOLORS MONTESINOS
• TATIANA MENAL. Especialista anglès, música, robòtica i reforç.
• PATRICIA GIL. Especialista psicomotricitat, robòtica i reforç.

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
• 1r. SÍLVIA SÁNCHEZ
• 2n. AURELIA MATÍAS
• 3r. EVA VIÑAS
• 4t. JOSE CARLOS MALLOR
• 5è. ELISABETH SÁNCHEZ
• 6è. HELENA CABELLO
• JOSE CARLOS MALLOR. Especialista Anglès.
• XAVIER CASELLES. Especialista Educació Física i Robòtica.
• EVA VIÑAS. Especialista de Música.
• DANIEL MAGARIÑO. Educació Especial, especialista Anglès i Música CI.
• ENCARNA GARCÍA. Especialista Ed.Primària.
• MONTSERRAT ESTENGRE. Mestra de reforç.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
• 1r. ESO. MONTSERRAT ESTENGRE
• 2n. ESO. LAURA CASTELLÀ
• 3r. ESO.  PACO GÓMEZ
• 4t. ESO. MªCARMEN ANDRÉS
• MªJESÚS FERNÁNDEZ. Educació Visual i Plàstica, Francès, Ciències Socials i Castellà.
• RAFA MURILLO. Especialista Educació Física.
• FUENSANTA SANTOS. Especialista Tecnologia, Anglès, Matemàtiques  i Robòtica.
• AMÀLIA CALDEIRO. Especialista Anglès i Socials.
• CRISTIAN GRAJERA. Vetllador.

SERVEIS I MENJADOR
• ISABEL SERRANO
• JÚLIA ALVES
• CRISTINA FERNÁNDEZ
• CRISTIAN GRAJERA

PSICOAT (ATENCIÓ I ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA)
• GLORIA MARTOS