Organigrama

DIRECCIÓ I COORDINADORS
• Directora. HELENA CABELLO
• Sotsdirectora. MARTA GIMÉNEZ
• Cap d’estudis. SILVIA SÁNCHEZ I LAURA CASTELLÀ
• Coordinadora d’Ed.Infantil. DOLORS MONTESINOS
• Coordinadora C.Inicial de Primària. AURELIA MATÍAS
• Coordinadora C.Mitjà de Primària.  EVA VIÑAS
• Coordinadora C.Superior de Primària. ELISABET SÁNCHEZ
• Coordinadora de 1r Cicle d’ESO. MONTSERRAT ESTENGRE
• Coordinador de 2n Cicle d’ESO. PACO GÓMEZ
• Coordinadora Informàtica. TATIANA MENAL
• Coordinador Lingüístic. JOSE CARLOS MALLOR

ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA
• RAMON MARTÍNEZ

EDUCACIÓ INFANTIL infantil@ginestamontcada.cat
• P3. DOLORS MONTESINOS
• P4. MERCÈ UBÀGULS
• P5. MARTA GIMÉNEZ
• TATIANA MENAL. Especialista anglès, música, robòtica i reforç.
• PATRICIA GIL. Especialista psicomotricitat, robòtica i reforç.

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA primaria@ginestamontcada.cat
• 1r. AURELIA MATÍAS
• 2n. SÍLVIA SÁNCHEZ
• 3r. JOSE CARLOS MALLOR
• 4t. EVA VIÑAS
• 5è. HELENA CABELLO
• 6è. ELISABETH SÁNCHEZ
• JOSE CARLOS MALLOR. Especialista Anglès.
• XAVIER CASELLES. Especialista Educació Física i Robòtica
• EVA VIÑAS. Especialista de Música.
• DANIEL MAGARIÑO. Educació Especial i especialista d’anglès.
• ENCARNA GARCÍA. Especialista Ed.Primària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA secundaria@ginestamontcada.cat
• 1r. ESO. LAURA CASTELLÀ
• 2n. ESO. ROSA PÉREZ
• 3r. ESO.  MªCARMEN ANDRÉS
• 4t. ESO. PACO GÓMEZ
• MONTSERRAT ESTENGRE. Especialista Música, Català, valors ètics i anglès.
• MªJESÚS FERNÁNDEZ. Educació Visual i Plàstica, Francès i Ciències Socials.
• RAFA MURILLO. Especialista Educació Física.
• FUENSANTA SANTOS. Tecnologia, Anglès, Matemàtiques i Ciències Naturals i Robòtica.
• AMÀLIA CALDEIRO. Anglès i Socials.
• CRISTIAN GRAJERA. Vetllador.

SERVEIS I MENJADOR
• ISABEL SERRANO
• JÚLIA ALVES
• CRISTINA FERNÁNDEZ
• CRISTIAN GRAJERA