Robòtica

La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.

A l’escola la treballem des de P3 fins a l’últim curs de l’ESO utilitzant diferents eines i programes.

A Educació Infantil es treballa amb uns robots en forma d’abelles que es diuen Bee Bots. Amb aquests robots pretenem que els nostres alumnes treballin de forma divertida i efectiva el llenguatge de direccions, la lateralitat i altres conceptes d’espai temporals (iniciació a la programació). També permet treballar continguts de totes les àrees d’aprenentatge (matemàtiques, llengües, ciències, etc.) personalitzant els plafons de recorregut.

A Cicle Inicial d’Educació Primària també es treballa amb les Bee Bots augmentant el nivell de dificultat dels recorreguts i plantejant reptes adequats a la seva edat.

A Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària introduïm un programa informàtic, l’Scratch i també treballem amb Lego WeDo 2.0

Al llarg de l’Educació Secundària, els alumnes continuen utilitzant el programa Scratch, material de Lego WeDo, Arduino i incorporem el Crocodile a 2n ESO i el Lego Mindstorm a 4t ESO.

El Scratch és un entorn de programació visual i multimèdia (amb animacions i sons) que permeten crear aplicacions interactives i jocs de manera senzilla.

Lego WeDo és un nou concepte en robòtica educativa. La plataforma WEDO de LEGO Education, combinada amb el programari de NI LabView, ens ofereix una forma divertida d’iniciar-se en la construcció i programació de robots, mitjançant la utilització de sensors senzills i peces bàsiques que es connecten a l’ordinador. Amb l’estratègia d’aprenentatge i els continguts a desenvolupar amb WeDo podem aconseguir el  desenvolupament del pensament computacional.

Amb Lego Mindstorm descobrirem què són els robots, com funcionen, i com poden ajudar-nos a fer tasques que pels humans són impossibles (com ara explorar el planeta Mart, les profunditats dels oceans i realitzar operacions d’alta precisió al cervell d’un pacient) o simplement ser un suport en algunes tasques quotidianes. Utilitzant el kit LEGO Mindstroms, l’alumne s’endinsarà en el món de la construcció i programació dels robots mòbils.

Crocodile Clips és un programa per dissenyar circuits electrònics i elèctrics d’una manera ràpida i senzilla. Així els nostres alumnes podran entendre molt millor els conceptes treballats a classe. Amb aquest programa podem fer que l’ordinador simuli un circuit electrònic. D’aquesta manera, abans de muntar-lo, sabrem si el circuit pot funcionar i corregir els errors amb facilitat. També el fem servir com a Simuladors de Mecanismes de transmissió i transformació del moviment.

I l’útima novetat d’aquest curs és la introducció a l’Arduino a l’ESO. Amb els kits d’Arduino animem als nostres alumnes a crear senzills projectes electrònics fomentant els seus coneixements en programació.