Escola verda

“Les Escoles Verdes” és un projecte dels Departaments de Medi Ambient i Educació en les que s’ integren aquelles escoles que han elaborat un Pla i unes accions per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’ afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn. El curs 2014-2015 vam començar a elaborar un Pla d’escola verda i el curs 2016-2017 se’ns va donar l’instintiu que ens identifica com a tal.

Des de l’escola conscienciem als nostres alumnes sobre la importància d’incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat a través d’accions educatives. Així com incentivar a l’alumnat a implicar-se i participar en diverses actuacions i activitats, per tal de millorar el nostre entorn. N’és un bon exemple l´ús de carmanyoles a l’hora d’esmorzar, utilitzar l’enlluernat de baix consum, fer servir paper reciclat, les fotocòpies a dues cares, classificació dels residus segons la seva procedència, etc.

VISITA EL NOSTRE BLOG D’ESCOLA VERDA