A cicles formatius de grau superior

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior s’han de tenir més de 19 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

 • HORARIS
  • Matins de 9 a 11:30 de dilluns a dijous
  • Tardes de 15 a 17h de dilluns a divendres
 • MATÈRIES
   Part comunaLlengua catalana i castellana
  Llengua estrangera
  Matemàtiques
  Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)Part específicaSegons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

  Opcions de matèries de la part específica

  Opció A

  Matèries

  • Dibuix tècnic
  • Física (Es fa al centre)
  • Tecnologia Industrial

  Famílies professionals:

  • Arts gràfiques
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, moble i suro
  • Imatge i so
  • Indústries extractives
  • Informàtica i comunicacions
  • Instal·lació i manteniment
  • Maritimopesquera
  • Tèxtil, confecció i pell
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Vidre i ceràmica
  • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

  Opció B

  Matèries

  • Biologia (Es fa al centre)
  • Ciències de la terra i del medi ambient
  • Quimica

  Famílies professionals:

  • Activitats físiques i esportives
  • Agrària
  • Imatge personal
  • Indústries alimentàries
  • Química
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

  Opció C

  Matèries

  • Economia de l’empresa
  • Geografia (Es fa al centre)
  • Psicologia i sociologia (Es fa al centre)
  • Segona llengua estrangera

  Famílies professionals:

  • Administració i gestió
  • Comerç i màrqueting
  • Hoteleria i turisme
  • Informàtica i comunicacions
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

  Opció D

  Matèries

  • Educació física i una de les matèries següents:
  • Biologia
  • Ciències de la terra i del medi ambient
  • Química

  Famílies professionals:

  • Activitats físiques i esportives
  • Cicles d’ensenyaments esportius (*)

  El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

  * La resta de matèries específiques es fan a l’IOC

 • Aula virtual (Moodle Cfa Gran sol)
 • La qualificació que s’obté en aquesta formació (si es supeior a 5)  es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d’accés.

Més informació