Llengua castellana

 

   Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana, a la nostra escola oferom únicament el primer curs que correspon al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Continguts

En el curs de castellà es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

Certificats:

Es poden obtenir certificats d’assistència d’un mínim de 45 hores i certificat d’apte en A1 en el cas d’ aprovar una prova final de nivell i haver assistit un 65 % a classe.

Requisits: 

Tenir més de 18 anys o bé  complir-los durant l’any natural en què inicien la formació. Excepcionalment i ben justificat també els majors de 16 anys.

Documentació per fer la matrícula:

– Omplir full de matrícula i signar-lo.

– Original i fotocòpia del passaport, NIE o DNI

– Original fotocòpia de la targeta sanitària.

– Pagament de 20€ en despesa de material.

 

Horari d’atenció tutorial: Dimecres 17:30 a 18:00

Informació i contacte:

Per telèfon al 933 83 28 03

Presencialment en horari de secretaria: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 17h a 20h i  Divendres de 10h a 13h

Enllaç al currículum i informació del Departament:

Enllaç a materials del curs.

Llibre del curs:

http://www.circulum.org/wp-content/uploads/2018/10/PAL%C3%81GENES-A1-2018-Muestra.pdf

Altres Materials:

http://aulasptmariareinaeskola.es/espa%C3%B1ol-para-extranjeros/