Competic Inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Continguts: COMPETIC INICIAL Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

• Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

• Tractament de la informació escrita.

• Navegació i comunicació en el món digital.

Avaluació:

Un 60 per cent de la qualificació correspon a les tasques fetes durant el curs i un 40 per cent correspon al projecte de final de curs.

Més informació

Requisits:

  • Moltes ganes d’aprendre i molta il·lusió per gaudir amb les eines TIC!