Competic Inicial

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Continguts: COMPETIC INICIAL Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

• Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

• Tractament de la informació escrita.

• Navegació i comunicació en el món digital.

Accés: Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

Tràmits Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Ensenyament. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Cartells dissenyats pels alumnes de Competic Inicial en motiu de la diada de Sant Jordi:

CARTEL RUFINO PEREZ

CARTEL ANTONIO CABRERA

CARTEL ELENA TISAIRE

CARTEL MONTSERRAT PERALTA

CARTEL PAULA

CARTEL 3 MIGUEL GARCIA

CARTEL 2 DOLORES

CARTEL 1PEDRO

CARTEL 1MELI

CARTEL 1 fRANCISCO

CARTEL 1 BAQUERO