Reclamacions Assignacions Preinscripcions

El dia 7 de juny es faran públiques les llistes d’admesos als centres educatius i les corresponents llistes d’espera per a aquells que, en absència de vacants, no hagin obtingut lloc escolar en el centre escollit. Aquestes llistes són vigents fins al dia 3 de setembre, per tant, si es produeixen vacants sobrevingudes fins a aquella data els centres es posaran en contacte amb les famílies de la llista seguint l’ordre establert per oferir-los la vacant. En aquest cas, les famílies poden acceptar l’oferta o mantenir-se en el centre on ja estiguin escolaritzats. És molt important que si no obtenen el lloc escolar demanat i per tant volen mantenir el seu dret a la llista d’espera, facin confirmació de plaça en el seu centre actual o que facin la matrícula en el centre assignat en segones opcions o d’ofici. En el cas que fins a final de curs o durant l’estiu es produeixin i  els ofereixin vacants en el centre demanat en primera opció, si la família l’accepta, es faria el trasllat de matrícula corresponent sense cap problema.
Si no estan d’acord amb l’assignació de centre, els dies 8, 9 i 10 de juny poden presentar una instància de reclamació segons model publicat aquí adreçat a la comissió de garanties que hauran de lliurar emplenat a la secretaria del centre escollit en primera opció. Cal aclarir que la comissió només revisarà casos subjectes a errors de procediment que els hagin perjudicat, si n’hi ha, o referits a situacions significativament excepcionals. No s’atendran reclamacions relacionades amb la disconformitat amb el centre assignat per altres raons com ara dificultats de tipus pràctic, d’horaris, etc., o d’altres de personals relacionades amb el rebuig amb l’escola assignada. La comissió respondrà totes les reclamacions mitjançant correu electrònic o trucada de telèfon. Alternativament se citaran les famílies a entrevista personal en dia, lloc i hora que es comunicarà en el seu moment.