On som

Escola La Torreta
Josep Torelló, 6
08430 La Roca del Vallès

Tel. 93 870 34 38
a8038168@xtec.cat