Consell escolar

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Composició del CEC

El consell escolar a l’Escola La Torreta està format per:

Equip Directiu: Maribel Lupiáñez, Anna Ortega i Íngrid Cabestany

Representant d’Administració i Serveis: Elvira Mancha

Representant AMPA: Montse Millán

Representant Ajuntament de La Roca del Vallès: Albert Bassa

Sector mestres:

 • Marta Verdú
 • Laura Almansa
 • Patricia Peñarroya
 • Sandra Vicente
 • Crisanto Carrera
 • Pau Gaona

Sector famílies:

 • Eva Rodrigo
 • Noelia Blasco
 • Cristina Ruiz
 • Gloria Galeano
 • Yolanda Cabeza