Consell escolar

Equip directiu:
 • Presidenta: Montse Martí
 • Cap d’estudis: Isa Carmona
 • Secretari: Rafa Torres
Representants del professorat:
 • Isabel Puig (fins el 2020)
 • Pilar Oliva (fins el 2020)
 • Marta Jarque (fins el 2022)
 • Pilar Prado (fins el 2022)
 • Sílvia Fontán (fins el 2020)
 • Sonia Gómez (fins el 2020)
Representants de les famílies:
 • Felisa Barberá (fins el 2020)
 • Montse Pallarés (fins el 2020)
 • Sergi López (fins el 2020)
 • Gemma Atienza (fins el 2022)
 • Anna Pons (fins el 2022)
 • Sandra Cunillera (membre designat per l’AFA)
Representant del personal d’atenció educativa:
 • Anna Ortiz (fins el 2020)
Representant del personal d’administració i serveis:
 • Montse Soro (fins el 2020)
Representant de l’Ajuntament de Barcelona:
 • Diana Lloret
Comissions de treball
 • Comissió permanent:
  • Montserrat Martí
  • Isa Carmona
  • Rafa Torres
  • Pilar Prado
  • Anna Pons
  • Montserrat Pallarés
 • Comissió de convivència:
  • Montserrat Martí
  • Isa Carmona
  • Isabel Puig
  • Marta Jarque
  • Sandra Cunillera
  • Sergi López
 • Comissió econòmica:
  • Montserrat Martí
  • Isa Carmona
  • Rafa Torres
  • Sonia Gómez
  • Sandra Cunillera
  • Gemma Atienza
  • Diana Lloret
 • Comissió de menjador:
  • Montserrat Martí
  • Isa Carmona
  • Rafa Torres
  • Montserrat Pallarés
  • Sergi López
  • Montse Soro
  • Anna Ortiz
 • Comissió de Xarxes per al Canvi:
  • Montserrat Martí
  • Isa Carmona
  • Pilar Oliva
  • Pilar Prado
  • Sílvia Fontán
  • Anna Pons
  • Sandra Cunillera