PORTES OBERTES, OFERTA EDUCATIVA, PREINSCRIPCIÓ 2019-20, DOCUMENTACIÓ I HORARIS

Jornada portes obertes

 

Oferta educativa

cursos places ordinàries places NEE
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preinscripció

DEL    AL

Aquests són els punts importants que cal tenir en compte per fer la preinscripció a l’escola.

  • Presentació sol·licituds: Una única sol·licitud per alumne/a.
  • On s’han de presentar? A l’escola de primera opció o a l’Ajuntament.
  • Documentació
Obligatoris

Full de preinscripció complimentat.

Original i fotocòpia del llibre de família.

Original i fotocòpia de la  TIS del nen/a.

Original i fotocòpies del DNI de l’alumne  si té.

Original i fotocòpia del DNI, passaports o altres documents d’identitat del pare i mare  o el tutor/a.

Certificat d’empadronament

Certificat de convivència.

Original i fotocòpia del carnet de  vacunacions.

Altres

Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa si s’al·lega el domicili de lloc de treball.

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la PIRMI.

Original i fotocòpia del certificat de disminució.

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

Si s’al·lega la necessitat d’una dieta complexa, Certificat Mèdic Oficial.

 

Horaris de preinscripció

De dilluns a dijous:

  • Matí: de 9:00 a 13:30h
  • Tarda: de 15:00 a 16:00h

Divendres:

  • Matí: de 9:00 a 13:00h
  • Tarda: de 15:00 a 16:00h