ATENCIÓ DIVERSITAT

L’escola Can Salvi disposa de diversos documents, entre ells el PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat) i el Projecte SIEI (Suport Intensiu d’Escolaritat Inclusiva), elaborats a partir del Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

En aquests documents es recullen totes les mesures d’atenció a la diversitat de les que disposa el nostre centre.